Kvaliteetinkasso OÜ rendib välja 2007. a. ratastraktorit New Holland T7040.