Kvaliteetinkasso OÜ on 2010. aastal asutatud Eesti omanikule kuuluv ettevõtte, mille peamisteks tegevusaladeks on inkassoteenusena võlgnevuste sissenõudmine ning kohtuväliste vaidluste lahendamine. Kvaliteetinkasso OÜ aitab oma kliente aga ka nõustamisega kõigis õigusvaldkondades ning äriühingute asutamisel, lõpetamisel, jagunemisel, ühinemisel ning ümberkujundamisel.

Oma tegevuses lähtume eelkõige kliendi huvist ning üritame alati pakkuda „tailor-made“ lahendusi just konkreetse kliendi vajadusi arvesse võttes.