Kui olete saanud Kvaliteetinkassolt nõudekirja või muu hoiatuse, siis palun võtke esimesel võimalusel meiega ühendust. Võlg ei kao iseenesest ning suheldes suudame kindlasti leida kõigile osapooltele mõistliku lahenduse.

Kui olete võlgnik, kuid teie võlgnevus(t)e menetlemisega ei tegele Kvaliteetinkasso, siis suudame teile pakkuda abi vaidlustes võlausaldajatega ning aitame leida kõiki osapooli rahuldava kokkuleppe.

Vajadusel suudame aidata võlgnikke ka võlgade ümberkujundamise või maksejõuetuse menetluses.