Kvaliteetinkasso osutab õigusabi kõigis peamistes õiguse valdkondades. Meie klientideks on teretulnud nii eraisikud, äriühingud, avalik sektor kui ka erinevad organisatsioonid.