Meie peamiseks tegevusalaks on kohtuväline võlgnevuste sissenõudmine inkassoteenusena. Samas suudame oma klientidele osutada ka õigusabi kohtuliku menetluse raames. Vajadusel sõlmime võlgnikuga maksegraafiku ning jälgime ka selle täitmist.

Kohtuväliselt võlgade sissenõudmise eest võtame tasu üksnes tulemuselt, st protsendina kliendile tagasivõidetud summalt. Üldjuhul nõuame ka võlgnevuse sissenõudmise kulude hüvitamist võlgnikult.